Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z COVID- 19

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy przedszkola z oddziału „SOWY”.  W związku z powyższym Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w oddziale „SOWY” na czas oznaczony od 6.12.2021 r. do 10.12.2021 r. w Przedszkolu Miejskim ” KOPERNIK” w Grudziądzu ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci. W tych dniach proszę nie przyprowadzać dzieci z grupy SOWY do przedszkola.

W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!
 
       W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:
       Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.
       Nie przyprowadzamy dzieci, które
                    ♦  mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
                    ♦ są przeziębione lub chore,
                    ♦  są w trakcie leczenia antybiotykowego,
                    ♦ mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
      Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci; Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań.
Skip to content