Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

NASZ PLAN DNIA

Dzień dzieci zorganizowany jest wg ich indywidualnych potrzeb. Chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych a także możliwość prawidłowego rozwoju.

7:30 – 9:00

„Jak to miło znów się spotkać”

– przywitanie ze sobą, stworzenie radosnej atmosfery, zaplanowanie dnia.

„Jak to dobrze pobawić się trochę”

– zabawy swobodne w ulubionych kącikach, szanowanie zabawek i staranne odkładanie ich na wyznaczone miejsce.

„Jasiu pamiętasz…?”

– praca indywidualna zgodnie z przyjętym kierunkiem przez nauczyciela we współpracy z rodzicami dzieci oraz zespołowa

w kącikach  zaciekawieni; utrwalenie zdobytych wiadomości, rozwijanie uzdolnień, rozbudzenie zainteresowań, niwelowanie lub

zmniejszanie trudności.

„Chcę być zdrowy i silny, dlatego codziennie ćwiczę”

– zestaw zabaw i ćwiczeń porannych – godz. 7.50

„Pora umyć ręce”

– czynności samoobsługowe w łazience.

„A teraz coś dla brzuszka”

– śniadanie godz. 8.00

9:00 – 16:00

„Jesteśmy małymi odkrywcami i badaczami”

– zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela; różnorodna działalność dziecka: indywidualna, zespołowa lub grupowa;

eksperymentowanie, badanie, doświadczanie; poznanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno – konstrukcyjnych; udział

w inscenizacjach, improwizacjach ruchowych i muzycznych itp.; dostarczanie radości odkrywania i działania.

„Trochę sportu dla zdrowia”

– ćwiczenia gimnastyczne z możliwością wykorzystania różnych przyborów, sprzętu muzyki.

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”

-owocowo – warzywna przekąska (II sniadanie) – godz. 10.00.

„Ach! Jaki piękny jest świat”

– spacery, wycieczki, obserwacje, zbieranie skarbów do kącika przyrody, obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie, zabawy na

terenie przedszkolnym; budzenie zaciekawieni otaczającym światem; zabawa ruchowa z całą grupą.

„Z daleka słuchać szkolny dzwonek”

– tworzenie sytuacji umożliwiających dzieciom „osiągnięcie gotowości szkolnej”.

„Sam to potrafię”

– rozbieranie i ubieranie odzieży, wieszanie, sznurowanie obuwia, dbanie o porządek na swojej półce, czynności samoobsługowe

w łazience.

„Coś tam w brzuszku burczy”

-obiad – godz. 11.30.

„Myszki idą spać”

odpoczynek na leżakach; dzieciom towarzyszy muzyka i ich ulubiona przytulanka – godz. 12.00 – 13.30

„Chwila relaksu”

– ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, słuchanie piosenek, nagrań z płyty CD oraz bajek czytanych lub opowiadanych przez

nauczycielkę.

„Szalone pomysły”

– tworzenie okazji do działań twórczych (manipulowanie, przekształcanie) z wykorzystaniem różnych technik plastyczno-

technicznych.

„Sam to potrafię”

– utrwalanie, ćwiczenie i doskonalenie nabytych umiejętności, wywiązywanie się z podejmowanych zadań i czynności

samoobsługowych oraz gospodarczo – porządkowych

„Pora umyć ręce”

czynności samoobsługowe w łazience

„Małe co nieco dla brzuszka”

– podwieczorek – godz. 14.00

„W naszych ulubionych kącikach”

– zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zadania indywidualne oraz prace porządkowe.

„O czym dzisiaj mówimy”

– utrwalanie zdobytych wiadomości.

„Czas do domu. Zobaczymy się jutro”.

 

 

Skip to content