Przedszkole Miejskie Kopernik w Grudziądzu

REKRUTACJA

„Droga Mamo, Drogi Tato!
To już pora – Wasze dziecko idzie do przedszkola.
Czy jesteście gotowi!
Od czego zacząć?”

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do naszego przedszkola na

rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą w terminie

od 01 marca do 31 marca 2022r.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

        W terminie 1-31 marca zostanie przeprowadzona rekrutacja do miejskich przedszkoli. Nabór prowadzony będzie wyłącznie za 

pomocą systemu elektronicznego.

Rodzice lub opiekunowie zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej wniosek, który dostępny będzie 

na stronie (od 01. – do 31.03.2022r. strona do naboru będzie aktywna tylko w tym terminie )

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz

 

      W rekrutacji mogą brać udział dzieci z rocznika 2019 oraz starsze. Nie wydajemy wniosków rekrutacyjnych w wersji papierowej.

       Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania 

edukacji przedszkolnej”, są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

      Można ubiegać się o miejsce maksymalnie w 3 przedszkolach. W formularzu wymienić należy   według preferencji odpowiednio 1,

2 lub 3 przedszkole i wygenerowany z systemu wydruk złożyć w skrzynce korespondencyjnej tylko w placówce umieszczonej

na pierwszej pozycji, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym (druki dokumentów – oświadczeń – na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”).

      Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć poświadczone swoim 

podpisem za zgodność z oryginałem. Brak powyższych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Niedostarczenie wniosku w formie papierowej spowoduje brak ujęcia dziecka w procesie rekrutacji

       Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone tylko w przedszkolu 22.04.2022 r., o godz. 12.00

Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

 Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, wówczas do 29 kwietnia, rodzice obowiązkowo muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli 

przyjęcia dziecka do przedszkola – druk tej deklaracji – na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”.

      Brak oświadczenia spowoduje nieujęcie dziecka na liście przyjętych.

      Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.

 Listy dzieci przyjętych do przedszkola z naboru elektronicznego będą wywieszone tylko w przedszkolu 30.04.2022 r.o godz. 12.00.

Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka.

     Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 23.05.2022 r., a składanie wniosków zakończy się 27.05.2022 r.

Zasady rekrutacji tu:

„Cztery kroki do przedszkola” tu:

 

Kochani Rodzice pamiętajcie: „Wasze Dziecko to największy Skarb –

nie zapomnijcie powierzyć Go w godne ręce”

Skip to content